Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Zaoqiang County Yanli Fur Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Hiệu suất
4.6/5
HÀI LÒNG33 đánh giá
  • ≤7h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 86.8%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $70,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (1)
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})

SẢN PHẨM CHÍNH

Main product
1,20 US$ - 1,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Cái
Trả hàng dễ dàng
11 orders
Main product
1,20 US$ - 1,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
Trả hàng dễ dàng
14 orders
Main product
1,50 US$ - 4,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Cái
Trả hàng dễ dàng
33 orders
Main product
38,00 US$ - 49,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 12 Cái
Trả hàng dễ dàng
15 orders
Main product
17,90 US$ - 19,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 12 Cái
Trả hàng dễ dàng
15 orders
Main product
0,18 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 200 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
2,99 US$ - 4,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
Trả hàng dễ dàng
13 orders
Main product
1,20 US$ - 1,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 12 Cái
Trả hàng dễ dàng
7 orders
Main product
48,00 US$ - 59,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
Trả hàng dễ dàng
10 orders
Main product
1,50 US$ - 4,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Cái
Trả hàng dễ dàng
23 orders